Xe tải Isuzu 1T9 thùng kín – QKR77HE4 tại chi nhánh Thủ Đức

Xe tải Isuzu 1T9 thùng kín - QKR77HE4 tại chi nhánh Thủ Đức

Xe tải Isuzu 1T9 thùng kín – QKR77HE4 tại chi nhánh Thủ Đức